Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 10 năm 2017

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 10/2017. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 4770/TCT-DNL ngày 16/10/2017 về Mẫu biểu khai thuế GTGT

 

Tổng cục Thuế hướng dẫn Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện:

 

(i) Xác định số thuế phải nộp tại địa phương của hoạt động dịch vụ viễn thông cước trả sau, hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh (cho thuê văn phòng, tiền điện, nước,...) theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 

(ii) Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau và hoạt động khác phát sinh tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính của Tập đoàn (như: cho thuê văn phòng, tiền điện, nước,…) theo Phụ lục mẫu số 01-6/GTGT quy định tại Khoản 3b Điều 11 Thông tư số 156/2013-TT-BTC và Khoản 1c Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi Khoản 3b Điều 11 Thông tư số 156/2013-TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Vietel lập mẫu số 01-6/GTGT cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời gửi một bản Bảng phân bồ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý địa phương.

 

2. Công văn số 4773/TCT-CS ngày 16/10/2017 về chính sách thuế

 

Theo trình bày, Cục Thuế thanh tra sau hoàn thuế đối với Công ty TNHH MTV XK Thành Nguyên, Cục Thuế đã phối với các cơ quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Thuế các tỉnh thành phố, Công An tỉnh Thừa Thiên Huế) hỗ trợ xác minh. Qua thanh tra và kết quả trả lời xác minh của một số đơn vị bán hàng thì Công ty đã không chứng minh được chi phí vận chuyển hàng hóa mua vào dùng để xuất khẩu; Công ty không chứng minh được phương tiện vận chuyển hàng hóa mua vào từ nơi bán về nhập kho của Công ty tại TP Huế; trong sổ sách kế toán của Công ty không thể hiện chi phí bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. Công ty TNHH MTV XK Thành Nguyên được xác định là doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

 

3. Công văn số 4853/TCT-CS ngày 19/10/2017 thuế GTGT tàu đánh bắt xa bờ

 

Tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chỉnh phủ sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ quy định:

2. Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi và những trường hợp đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều 1 của Nghị định này. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho việc đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ không được hoàn thuế mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP); giá trị tàu đóng mới, nâng cấp được vay ưu đãi bao gồm cả các khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào (nếu có)."

 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số 63A/CRS-KDĐT ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh: Công ty ký hợp đồng đóng mới tàu cho các chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Trong công văn, Công ty nêu cụ thể một hợp đồng có tổng giá trị hợp đồng 14.839.517.766 VNĐ, tách riêng phần chưa thuế 13.490.470.696 VNĐ, thuế GTGT 1.349.047.070 VNĐ thì số tiền thuế GTGT này không phải số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, phục vụ cho việc đóng mới tàu mà tương ứng với 10% thuế GTGT đầu ra của con tàu. Như vậy, giá đóng mới tàu đã bao gồm cả 10% thuế GTGT đầu ra là không phù hợp các quy định nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

4. Công văn số 4854/TCT-CS ngày 19/10/2017 về hướng dẫn về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Trường hợp Cục thuế xác định Dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Trẹm của Công ty TNHH Liêm Duyên Hải được ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014 là dự án độc lập, không liên quan đến dự án trước đó (Dự án đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh Rạch Ráng qua sông ông Đốc) và không thuộc trường hợp nêu tại Khoản 5.a, Khoản 5.b, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Cà Mau tại công văn số 1210/CT-KTrT ngày 04/08/2017 là Dự án đầu tư mới.

 

II. Thông báo

 

Ngày 23/10/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.1.

 

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1.

 

Người nộp thuế thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 để xem thông báo bước 2 mẫu 01-2/TB-TĐT được đầy đủ, chính xác. Người nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng iTaxViewer 1.4.1 tại trang web của Tổng cục Thuế.

Trân trọng.