Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ doanh nghiệp đặt in hóa đơn

PDF.InEmail

         

         Hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục In hóa đơn GTGT (hay còn gọi là Hóa đơn VATHóa đơn đỏ) (Miễn phí). Đơn vị chỉ phải thanh toán tiền cho Nhà In theo trị giá hợp đồng (Có báo giá kèm theo), thời gian nhanh chóng. Đảm bảo chất lượng cao, tránh làm giả, hủy phôi in/ bàn giao lại/ lưu trữ) sau khi hoàn tất đơn hàng theo quy định của Nhà nước.